Tradicionalna kitajska medicina中国传统医学 (TKM) je medicinski sistem, ki se je začel razvijati na Kitajskem že pred 4000 leti.

Bistveno pri TKM je, da skuša celostno reševati zdravstvene težave in odpraviti vzroke, zaradi katerih je bolezen nastala in ne samo zdraviti simptomov. Po TKM do bolezni pride zaradi porušenega ravnotežja v telesu, zato si TKM prizadeva uravnotežiti delovanje celotnega človeškega sistema.

Metode zdravljenja pri TKM so: akupunktura, tuina masaža in akupresura, aurikuloterapia, refleksoterapija, naravna zdravila rastlinskega in mineralnega izvora, uporaba vakumskih kozarcev – ventuz, dietetika, qigong vadba.

TKM je medicinski sistem, ki obstaja in se razvija že več tisoč let, uporablja pa ga trenutno četrtina svetovnega prebivalstva. Tako kakor zahodna medicina je TKM popoln medicinski sistem, saj vsebuje medicinsko znanost, šolstvo, organizacijo zdravstva v smislu preventive, kurative in rehabilitacije. V teoriji in praksi se tradicionalna kitajska medicina in klasična (zahodna) medicina zelo razlikujeta – tako glede dojemanja delovanja človeškega telesa, kakor tudi razumevanja vzrokov bolezni in načinov njihovega zdravljenja. Imata pa obe medicini tudi nekaj skupnih točk in se dobro dopolnjujeta. Četudi se TKM včasih zdi zahodnemu človeku nenavadna, ni v njej nič ezoteričnega, ampak je TKM popolnoma logičen, sistematičen in urejen medicinski sistem, ki je podrejen svojemu osnovnemu humanemu cilju – ohraniti in povrniti zdravje.

V TKM velja načelo, da bolezen nastane zaradi porušenega ravnovesja v telesu. Ker je potemtakem pravilno notranje ravnovesje ključ do zdravja, si TKM prizadeva z različnimi metodami uravnotežiti delovanje celotnega človeškega sistema. Na ta način se telo sámo pozdravi. Cilj TKM je z zdravljenjem odpraviti vzroke zdravstvenih težav, ne samo simptomov. Velik pomen daje TKM pravilnemu prehranjevanju in telesni vadbi. Cilj je odkrivanje in odpravljanje nepravilnosti, preden te povzročijo trajne telesne spremembe ali poškodbe. Poudarja se zmernost in preventiva, s katerima si človek ohranja ali povrne zdravje.